דיני תיווך

 
 
רשימות אלו מהוות מידע ראשוני בלבד ואינן יעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 
 
 
cs-gr-120x60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית משפט קבע: המתווך אינו זכאי לדמי תיווך כי לא העביר למוכר את בקשת הקונה להפחתת מחיר הדירה ואמר לקונה שהמחיר אינו ניתן למיקוח.
 
 
 
 
 
 
 
 
לא ניתן להאריך בלעדיות לעניין תיווך למכירת דירה מעבר לתקופה של שישה חודשים.
 
 
 
 
 
 
 
 
על אף שדומה כי חוק המתווכים הוא, לכאורה, חוק נהיר וחד משמעי, המכסה את היריעה הנדרשת בהתקשרות של לקוח עם מתווך הרי שבמציאות התקשרויות רבות עם מתווכים מתפתחות לסכסוכים, ואף כאלה המסתיימים, בסופו של יום בהתדיינות משפטית.