מה קורה כשגונבים לך שיק או פנקס שיקים? אוקטובר 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
קיימים מספר שלבים שכדאי לבצע כאשר נודע לכם שאיבדתם או שגנבו מכן את םפנקס השיקים:

  1. מייד כשנודע לך ל הגניבה יש לפנות לבנק ולקבל צילום של השיק הגנוב משני צדדיו.
  2. לאחר מכן יש לגשת לתחנת המשטרה הקרובה ולדווח על הגניבה.
  3. חשוב שבטופס התלונה במשטרה יצויין סוג העבירה : "גניבה" ולא כל סיבה אחרת.
  4. חשוב לציין גם את מספר השיקים שניגנבו ומספריהם ולפרט אותם בתלונה.
  5. חשוב לבטל את השיק בבנק ולקבל עותק מהבנק עם הוראת הביטול.
  6. כמו כן יש לקבל מהבנק העתק של אישור "דוגמת חתימה", בו מופיעה החתימה שלך המשמשת את הבנק לצורך אימות חתימתך.
  7. המסמכים הנ"ל ישמשו אותך במידת הצורך כדי להגיש "התנגדות לביצוע שטר" בהוצאה לפועל אם חלילה השיקים שלך "יפלו" לידיים לא נכונות.
  8. יש כאלה המעדיפים לסגור לחלוטין את חשבון הבנק.