הטיפ השבועי - מאת עו"ד אילה בירגר - 6.1.2014 - חוזה שכירות

 
הכניסו לחוזה השכירות שלכם סעיף המפרט בדיוק איזה תיקונים חלים על השוכר ואיזה תיקונים חלים על המשכיר.

למשל:
  • ברז דולף
  • פס של תריס שנשבר
  • נפיחות בקיר עקב רטיבות
  • מזגן שהתקלקל

המלצה: התאימו את זהות האחראי לתיקונים לנסיבות ולמצב. לדוגמא, אם המשכיר מתגורר בחו"ל ואינו זמין לטיפול בבעיות הנ"ל - יש לציין בחוזה השכירות כי הוסבר לשוכר שהמשכיר מתגורר בחו"ל וכל התיקונים יחולו על השוכר.