היטל השבחה

 
 
רשימות אלו מהוות מידע ראשוני בלבד ואינן יעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 
 
 
cs-gr-120x60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תיקון 84 לחוק התכנון והבניה שהתקבל ונכנס לתוקפו ביום 1.5.09 קובע כי מעתה 10 שמאים מכריעים יפסקו על פי תקנות מיוחדות בכל המחלוקות בין האזרח לוועדה המקומית בכל הקשור לתשלום היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.