מדרגות מס רכישה עודכנו נכון ליום 16.1.11

 
עדכון מדרגות מס רכישה נכון לום 16.01.11
מאת עו"ד אילה בירגר / ינואר 2011

ביום 16.1.11 עודכנו מדרגות מס הרכישה כדלקמן :

 
 
 
 
 
 
 
טבלה