החל מיום 1.10.15 - מע"מ 17%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
על פי הודעת שר האוצר מיום 3.9.15, שיעור המע"מ על עיסקה ועל יבוא טובין ירד ב - 1% החל ביום 1.10.15. כלומר החל מיום 1.10.15 המע"מ יהא בשעור של 17%. הצו פורסם ברשומות ביום 10.9.15.