כיצד מקבלים פטור מארנונה? פברואר 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הפטור מארנונה הינו פטור מוגבל והוא שונה מרשות מקומית אחרת לאחרת (כיום יש 255 רשויות מקומיות). הפטור הנפוץ ביותר הינו - פטור לנכס ריק. המבחן שנקבע כדי לקבוע האם נכס נחשב ריק הינ : שהנכס ריק לחלוטין, מכל חפץ ואדם. אם הנכס אכן הוגדר כ"נכס ריק" - הוא יהיה פטור מארנונה עד 6 חודשים . את הפטור הזה ניתן לקבל פעם אחת בחיי הבעלות של הנכס. כלומר - אם עברה הבעלות - הבעלים החדש יכול שוב לקבל 6 חודשי פטור.

הפטור הבא הינו פטור לנכס שאינו ראוי למגורים או לשימוש: הפטור יתקבל אם יעמוד במבחנים שנקבעו בפסיקה: כלומר מדובר בחורבה של ממש, והנכס עבר מבחן הנדסי שייקבע זאת. בשעתו היה מבחן של כדאיות כלכלית כלומר - בוצעה השוואה בין עלות השמשת הנכס לבין שוויו. מבחן זה נפסל ע"י בית המשפט העליון לפני מספר שנים ונקבע מבחן חדש : פיזי הנדסי - היות הנכס חורבה. עד לפני שנה וחצי פטור זה לא היה מוגבל בזמן. כיום הפטור מוגבל ל - 3 שנים . לאחר מכן נכנסת תקופת חיוב של 5 שנים . ורק אם הנכס יוסיף לעמוד בשיממונו ובעזבונו תקופה של 8 שנים - אז הוא יחשב נכס שאינו ראוי למגורים או לשימוש.