טיפ 3: אופן הדיווח לרשויות המס - ספטמבר 2009

 
מס הכנסה קבע שעסקים העומדים בתנאים מסויימים יכולים להגיש דו"ח שנתי על בסיס מזומן. במקרה זה רואה החשבון של העסק מבצע " התאמה" לכל ההכנסות שעדיין לא שולמו לחברה על ידי לקוחותיה. אותה פעולה מתבצעת להוצאות - הוצאות שטרם שולמו לספקים נדחות לשנת המס הבאה. כלומר אם לקוח של החברה קיבל חשבונית ועדיין לא שילם עבורה יכול העסק לדחות את ההכרה בהכנסה לצורכי מס לשנה הבאה.