טיפ 4: הונאה - ספטמבר 2009

 
גניבה של מזומן, מלאי או נכס אחר - נגיבה כזו יכולה להיות "הוצאה מוכרת" גם אם הגניבה בוצעה על ידי עובד החברה.