טיפ 6: נסיעות לחו"ל - ספטמבר 2009

 
על מנת שנסיעה לחו"ל תוכר כנסיעה עסקית, על הנישום להוכיח כי הנסיעה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה בחברה או לשמירה על מצבה העסקי של החברה כיום - למשל : שימור לקוחות, משא ומתן עם ספקים וכו' . בסיום כל נסיעה יש להגיש לרואה החשבון דו"ח נסיעה לחו"ל ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים לרבות כרטיסי טיסה, כרטיסי כניסה לירידים / תערוכות / כנסים מקצועיים, תשלומים עבור לינה ונסיעות ורישום מסודר של הספקים / לקוחות שעמם נערכו פגישות עבודה והם היו חלק ממטרת הנסיעה.