פרוייקט נופי השרון

 
 
המשרד תורם ועובד בשיתוף עם הקהילה. במסגרת זו מקיים ומנחה "משפט מבויים פומבי"
ב"נופי השרון" - בית המשמש דיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת. במסגרת זו מועלים נושאים
מסדר היום ציבורי ונוגעים לאוכלוסיה מבוגרת.
 
 
פורסם באתר "גיל הזהב" www.gilhazahav.co.il ביום 28.2.07
 
 
 
ידיעה בעיתון על הצעת חוק חניה למבוגרים 13.5.12