האם כדאי לכתוב צוואה אצל עו"ד?

 
ששואלים אותי כיצד עדיף לערוך צוואה, אצל עו"ד או בכתב יד?
אני משיבה: "זה מאד תלוי ...".
"במה זה תלוי?" שואלים אותי שוב בד"כ,
ואני עונה בשאלות נוספות: "האם יש סיכוי שבין היורשים יתגלעו סיכסוכים? או, האם קיים סיכוי שמישהו שאינו מוזכר בצוואה יטען לחלק ברכוש? אם התשובה היא "כן" - אני ממליצה מאד לערוך צוואה אצל עו"ד מהסיבות להלן:
 
 
 
 
 
 
 
אז מדוע עדיף לערוך צוואה