מהו צו ירושה? יולי 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, או לאחד מבתי הדין הדתיים.

לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים מסויימים לרבות יפ"כ מעורך הדין המייצג את המבקש , אגרה וכן תעודת פטירה מקורית.
מידע נוסף על הבקשה לצו ירושה ניתן למצוא באתר הרשם לענייני ירושה.